content top

Współczesne nowości

Współczesne nowości

Oczywiście współcześnie możemy zauważyć, że technika jak również technologia ulega ciągłemu rozwojowi, który uwidoczniony jest w produkowanych rzeczach na naszym rynku. Największym wynalazkiem technologicznym jest komputer, który stał się bardzo rozpowszechniony i w dzisiejszych czasach znajduje się on w każdym niemal domu. Także technologia doprowadziła do powstania cienkich, płaskich telewizorów. Jednak z powodu wysokich kosztów ten wynalazek znajduje się przynajmniej w co trzecim domu. Każde społeczeństwo dąży do rozwoju oraz chce nadążyć za rozwojem techniki i technologii. Współcześnie nie znajdzie się człowieka, który nie posiada telefonu komórkowego bez względu na posiadany przez siebie wiek. Jest to wynalazek, który ciągle ulega wpływowi techniki oraz technologii i prowadzi do powstania coraz to nowszych nowocześniejszych rzeczy tego właśnie rodzaju z licznymi fajnymi funkcjami. Każdy niemal dom wyposażony jest we wszelkiego rodzaju sprzęt gospodarstwa domowego. Oczywiście on także ulega wszelkim wpływom techniki oraz technologii. Obecnie popularne są energooszczędne sprzęty, które pozwalają na mniejszy pobór energii.

Read More

Pojęcie technologii

Pojęcie technologii

Każdy człowiek również nie raz słyszał o pojęciu jakim jest oczywiście technologia. Nie zawsze jednak w odpowiedni sposób ją definiował gdyż często jest to pojęcie mylone z techniką. Tak, więc technologia jest to pewnego rodzaju metoda przygotowania jak również prowadzenia procesu wytwarzania czy też przetwarzania jakiegoś jednego dobra w inne. Także technologia może zakładać z góry konkretny proces, który wynika między innymi ze sposobu łączenia ze sobą części. Może więc ona oznaczać klejenie, spawania, malowanie czy też wiele innych rzeczy. Oczywiście słowo technologia współcześnie jest bardzo rozpowszechnione gdyż z każdym nowym rokiem powstaje całkowicie nowa technologia, która pomaga w uzyskaniu nowych rzeczy, produktów oraz wszystkich cech jakie posiadają dobra. Współczesna technologia powoduje, że powstają ciągle to lepsze udoskonalone sprzęty ułatwiające życie ludzkie. Możemy zauważyć, że co jakiś czas nowoczesna technologia powoduje, że powstają nowe samochody, które wyposażone są w tak zwane bajery. Także technologia sprawiła, że bardzo dobrze rozwija się budownictwo.

Read More

Współczesna technika

Współczesna technika

Współcześnie technika jak również technologia ciągle ulega wszelkim zmianom. Możemy zauważyć, że z każdym rokiem na naszym rynku pojawiają się coraz to nowsze nowocześniejsze urządzenia na przykład telefony komórkowe z licznymi funkcjami, komputery, laptopy oraz wiele innych. Warto jest wiedzieć, że pierwsza wojna światowa przyczyniła się do powstania wielu innowacji w ówczesnej technice militarnej. Powstawały unowocześnione czołgi, gazy bojowe, samoloty, bomby lotnicze oraz wiele innych rzeczy, które mogą być wykorzystywane podczas wojny. Ważnym wydarzeniem był pierwszy lot samolotem przez Atlantyk, który został wykonany przez J.Alcocka oraz A.Browna. Także należy wiedzieć, że pierwsza rozgłośnia radiowa została uruchomiona w 1920 roku w Pittsburghu. Także rozwojowi ulegały drogi i w 1924 roku wybudowano pierwszą autostradę, która łączyła Mediolan z Varese. W tymże samym niemal roku brytyjski wynalazca dokonał odkrycia pierwszego telewizyjnego odbiornika mechaniczno-optycznego. Natomiast Zworykin zapoczątkował telewizję elektroniczną poprzez wynalezienie kineskopu.

Read More

Ciekawostki o technice

Ciekawostki o technice

Ważnym światowym zjawiskiem, które miało oczywiście też wpływ na rozwój społeczeństwa było między innymi zmechanizowanie procesów produkcyjnych jak również pozyskiwanie nowych źródeł energii, które występowały w postaci węgla kamiennego. Oczywiście każdy na pewno człowiek nie raz widział na filmie jak węglem kamiennym napędzane były maszyny parowe takie jak pierwsze lokomotywy. Przełomowym wynalazkiem było wynalezienie silnika parowego, który został stworzony w 1735 roku przez Thomasa Newcomena. Zaś ogromnym przełomem było wynalezienie pierwszej maszyny parowej przez Jamesa Watta. Warto też wiedzieć, że bardzo ważnymi wynalazkami XVIII wieku były między innymi kondensator elektryczny, piorunochron, balon jak również prasa hydrauliczna. Oczywiście z historii możemy dowiedzieć się o wielu jeszcze innych wynalazkach, które znalazły szerokie zastosowanie w tamtejszym świecie. Także wynaleziono dynamit w 1866 roku przez Alfreda Nobela. Na przełomie Ii połowy XIX wieku technika doprowadziła do tego, że powstawały szkoły techniczne jak również pierwsze laboratoria.

Read More

Ślady techniki średniowiecznej

Ślady techniki średniowiecznej

Ze źródeł historycznych możemy dowiedzieć się, że w średniowiecznej Europie nie miały miejsca jakieś wygórowane odkrycia wynalazków. Około 700 roku wynaleziono udoskonalony i nowocześniejszy pług. Można też z książek dowiedzieć się, że powstała również cywilizacja chińska gdzie w jej kręgu wynaleziono zegar mechaniczny, soczewkę szklaną, druk, proch strzelniczy, kompas oraz okulary. Wszystkie te wynalazki miały miejsce około VIII a XIV wieku. Warto też wiedzieć, że w XIV wieku wynaleziono pierwszą armatę, mechaniczny zegar wieżowy jak również ster zawiasowy. Natomiast wraz z biegiem czasów oraz rozwoju nauki i techniki powstawały coraz to nowocześniejsze innowacje, które oczywiście umożliwiły Europie osiągnięcie pewnej dominacji technicznej na całym świecie. Około 1400 roku na świecie wybudowano pierwszy duży piec hutniczy zaś około 1450 roku Jan Gutenberg zastosował pierwszą prasę drukarską. Także rozwój nastąpił na flocie gdyż zaczęto budować nowoczesne statki pełnomorskie, które przystosowane były do dalekich podróży. Każdy człowiek zobowiązany jest zapoznać się z historią wszystkich najważniejszych na świecie wynalazków aby posiadać odpowiednią wiedzę.

Read More

Początki techniki

Początki techniki

Najwięcej informacji odnośnie początków techniki możemy szukać we wszelkiego rodzaju źródłach historycznych, które dostępne są współcześnie każdemu niemal człowiekowi. Oczywiście za początek techniki można przyjąć pierwsze powstałe wynalazki, które wynaleziono około 1700 000 lat temu. Współcześnie często znajdują się one w różnych muzeach gdzie podczas swoich podróży możemy je podziwiać. Z różnych źródeł możemy dowiedzieć się, że pierwsze początki jakiejkolwiek działalności technicznej człowieka pochodzą z czasów prehistorycznych. Warto tutaj wspomnieć o pierwszych kamiennych wynalazkach, które urozmaicały życie ówczesnych ludzi. Te wszystkie kamienne wynalazki pochodzą nawet sprzed 2,5 miliona lat temu. Natomiast warto też wiedzieć, że około 600tysięcy lat temu głównym wynalazkiem były pięściaki, oszczepy jak również ludzie zaczęli używać ognia. Tak, więc pięściaki były to wszelkiego rodzaju narzędzia kamienne zaś oszczepy służyły tamtejszej ludności do polowania. Dużym wynalazkiem w tamtejszych czasach było to, że ludzie zaczęli używać ognia, który z biegiem czasu się rozprzestrzeniał na całym świecie.

Read More
Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »
content top