Dotacje unijne

Jak pozyskać fundusze w ramach dotacji unijnych?

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej rozpoczęto realizację programów, w ramach których polskie firmy mogą ubiegać się o specjalne fundusze na rozwój swoich przedsiębiorstw. Pieniądze są do pozyskania zarówno w ramach dotacji w programach ogólnopolskich, jak i regionalnych.

Dotacje unijne Poznań – Strategor to możliwość pozyskania pieniędzy przez osoby fizyczne na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub dla przedsiębiorców na stworzenie nowych miejsc pracy i rozwój technologiczny procesów produkcyjnych.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla każdej osoby, która nosi się z zamiarem otworzenia swojej firmy taka bezzwrotna pomoc jest nieoceniona. Wszyscy przecież wiemy, jakie duże koszty wiążą się z rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy i muszą być ponoszone w pierwszych miesiącach po jej otworzeniu, by rozkręcić działalność. Dlatego też warto rozejrzeć się, czy w okolicy nie są prowadzone aktualnie nabory na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Z dotacji mogą skorzystać osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z własnym biznesem. Często punktem wyjścia, by kwalifikować się do programu jest wiek. Przeważnie barierą jest 30 lat.

Dla osób młodych – do 30 roku życia, które chcą kontynuować naukę środki z funduszu europejskiego mogą być przeznaczone na rozwój działalności lub dalszą edukację. Osoby po 30 roku życia mogą z funduszy europejskich otrzymać pomoc w dofinansowaniu szkoleń zawodowych, by móc się dokształcić lub przekwalifikować oraz na założenie swojej działalności gospodarczej.

Kwota, jaką można otrzymać to około 40 tysięcy złotych. Są to na pewno pieniądze tak bardzo potrzebne, by móc spokojnie rozkręcać swój biznes.

Innowacyjne technologie wspierane przez UE

Firmy, w których dużą wagę przywiązuje się do wykorzystywania w procesie produkcji nowoczesnych technologii również mogą liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej. Te przedsiębiorstwa, które prowadzą współpracę z jednostkami badawczymi i wdrażają dzięki temu na rynek produkty innowacyjne, mogą pozyskać dodatkowe środki na ten cel. W ramach programów regionalnych fundusze mogą pozyskać firmy z województw:

  • podlaskiego,
  • podkarpackiego,
  • lubelskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • świętokrzyskiego.

W zależności od konkretnego programu przedsiębiorstwa muszą spełnić szereg wymagań, by móc stać się grupą docelową projektu. Oferta programów jest naprawdę duża, dlatego należy wybrać taką, by móc przeznaczyć środki europejskie na rozwój technologiczny prowadzonej działalności.

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w procesie produkcji jest niezwykle kosztowne, dlatego nie każde przedsiębiorstwo byłoby w stanie wprowadzać nowoczesne technologie w procesie produkcji z własnych środków.