Szybka ścieżka

Konkurs Szybka ścieżka – podstawowe założenia

Szybka ścieżka (więcej informacji tutaj: www.strategor.pl) to unijny konkurs dla przedsiębiorców i jednostek naukowych, który organizowany był z budżetu na lata 2014-2020. Beneficjenci mogli w ramach niego pozyskać środki na projekty badawczo – rozwojowe, których celem było opracowanie innowacyjnych produktów bądź rozwiązań technologicznych społecznie i rynkowo użytecznych.

Konkurs Szybka ścieżka w praktyce

W Polsce organizacją konkursu zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Najbardziej nowatorskie przedsięwzięcia mogą uzyskać dofinansowanie nawet na poziomie 80%.

Swoje projekty mogą zgłaszać:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstwo + jednostka naukowa.

W Polsce organizacją konkursu zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Gdy ogłaszany jest konkurs podmioty mają określony w regulaminie czas na złożenie wniosków. Często nie robią tego samodzielnie, ale korzystają z pomocy konsultanta, który zajmuje się pozyskiwaniem dotacji i potrafi sformułować wniosek w odpowiedni sposób.

Warunki udziału w konkursie Szybka ścieżka

Aby zgłosić swój projekt i starać się o dotacje na innowacyjne zmiany w ramach działalności firmy, należy uwzględnić w nim co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Należą do niej branże, których rozwój może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Dzięki rozwojowi branż z tej grupy, rośnie poziom zaawansowania technologicznego i poprawia się jakość życia społecznego i gospodarczego.

Wyróżnia się wśród nich:

  1. Zdrowie
  2. Biogospodarkę rolno – spożywczą, leśno – drzewną i środowiskową
  3. Zrównoważoną energetykę
  4. Wodę, surowce kopalne, odpady
  5. Innowacyjne technologie i przemysł

Jak skorzystać ze środków unijnych?


W całej Polsce rozlokowane są punkty pomocy, w których beneficjenci mogą uzyskać wszystkie informacje na temat funduszy unijnych. Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działają w miastach wojewódzkich i niektórych mniejszych miastach. Potrzebne wsparcie można uzyskać także telefonicznie i e-mailowo.

Czy każdy projekt otrzymuje dofinansowanie?

Nie wszystkie projekty, które zostaną zgłoszone do konkursu Szybka ścieżka otrzymują środki na realizację. Każdy projekt musi spełniać określone warunki i być szczegółowo dopracowany. Działania, na które mają być przeznaczone środki muszą mieć innowacyjny charakter i przysłużyć się rozwojowi rynku. Poza tym, wdrożenie proponowanych w projekcie rozwiązań musi się opłacać. W projekcie należy wykazać, że dzięki otrzymanym pieniądzom gospodarka odniesie wymierne korzyści a warunki bytowe społeczności poprawią się.