Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny – co warto wiedzieć na ten temat?

Każda firma potrzebuje źródeł finansowania. Zwłaszcza w pierwszym okresie swojego istnienia, kiedy to niekoniecznie od razu przynosi widoczne zyski. Firmy pracujące w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, w których niezbędne nakłady na prowadzenie i rozwijanie działalności mogą być bardzo duże. Rozwiązaniem może okazać się kredyt technologiczny. Co warto wiedzieć na ten temat?

Co to jest kredyt technologiczny?

Pieniądze z kredytu technologicznego przeznaczyć można wyłącznie na rozwój technologii, która wskazana została we wniosku

Kredyt technologiczny jest specyficznym rodzajem kredytu przeznaczonego dla przedsiębiorców, który przyznawany jest na preferencyjnych warunkach i częściowo ma formę dotacji. Kredyt przyznawany jest przedsiębiorstwom korzystającym z nowoczesnych, innowacyjnych w skali kraju technologii dla wytworzenia nowego, wcześniej u nas nieznanego produktu. Beneficjentem programu przyznawania kredytów technologicznych mogą być również firmy, które same tworzą takie technologie. Jest to więc między innymi świetne rozwiązanie dla startupów technologicznych. Należy jednak wiedzieć, że aby uzyskać kredyt tego rodzaju, konieczne jest posiadanie wkładu własnego, którego wielkość uzależniona jest od edycji programu. W związku z pandemią covid-19 nastąpiły pewne zmiany w sposobie przyznawania takich kredytów. Przede wszystkim stały się one łatwiej dostępne dla przedsiębiorców mających mniejsze możliwości w zakresie zorganizowania środków potrzebnych na pokrycie wkładu własnego.

Czy każdy może skorzystać z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny dostępny jest przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorstw. Jest to jedno z podstawowych założeń programu, wśród celów którego znaleźć można wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości w niewielkich firmach. Należy też oczywiście mieć odpowiednią zdolność kredytową. Konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Niektóre edycje programu przeznaczone były tylko dla przedsiębiorców z konkretnych regionów kraju.

Jak można spożytkować środki z takiego kredytu?

Pieniądze z kredytu technologicznego przeznaczyć można wyłącznie na rozwój technologii, która wskazana została we wniosku. W szczególności środki przeznaczane powinny być na zakup patentów, licencji i wiedzy technologicznej, ekspertyz, licencji, a także środków trwałych w postaci maszyn i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu. Obecnie można część pieniędzy przeznaczyć również na pokrycie kosztów transportu zakupionych za środki z programu środków trwałych. Możliwe jest też użycie części środków na pokrycie wkładu własnego w koszty realizacji projektu.