Badania na rynek

Wprowadzenie nowego produktu – badania rynku

Badania i marketingowa analiza rynku są bardzo ważnymi elementami wszelkich strategii biznesowych. Ich kluczowe znaczenie dla procesu wprowadzania nowego produktu na rynek docenia wielu inwestorów, nierzadko korzystając z usług profesjonalnych ośrodków badawczych zajmujących się badaniami rynku. W jaki sposób tego rodzaju badania są przeprowadzane i jakie metody badawcze stosuje się w celu uzyskania informacji na temat sytuacji rynkowej – oto najważniejsze informacje.

Analiza rynku przed wprowadzeniem nowego produktu – badania na rynek docelowy

W pierwszej kolejności, w ramach badań, określona zostaje grupa docelowa, na jaką będą składali się potencjalni odbiorcy produktu. Następnie wyłoniona z niej grupa reprezentacyjna zostaje poddana badaniom marketingowym. Odpowiednie przeprowadzenie badań na rynek docelowy jest jednym z gwarantów sukcesu nowego produktu. Zdobyte w trakcie badania na rynek (o których także tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) informacje pozwalają optymalnie przygotować produkt – zgodnie z ustalonymi oczekiwaniami i potrzebami klientów. Informacje, które ma za zadanie uzyskać analiza marketingowa to:

  • zidentyfikowanie trendów i kierunków rozwoju rynku;
  • ocena popytu na produkty z podobnego segmentu rynkowego;
  • ustalenie cen produktów o podobnym zastosowaniu;
  • odkrycie potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów;
  • analiza konkurencji;
  • prognoza szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem produktu na rynek;
  • określenie pozycji nowego produktu na tle istniejących marek.

Dzięki uzyskaniu powyższych informacji producent ma możliwość przekrojowej oceny sytuacji marketingowej i przyjęcia właściwych strategii dystrybucji.

Jakie metody badawcze są wykorzystywane w badaniach rynku?

Badania i analizy rynku są wykonywane na wiele sposobów. Istnieje jednak kilka, najważniejszych metod badawczych, cieszących się dużą popularnością. Można podzielić je na dwie grupy: metod jakościowych i metod ilościowych. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch rodzajów metod, gdyż będą się one wzajemnie uzupełniały. Podczas gdy metody ilościowe dostarczą danych liczbowych i statystycznych, analiza jakościowa przyda się do badania motywacji i potrzeb klientów. Powszechnie stosowane w badaniach marketingowych metody ilościowe to: ankiety, wywiady kwestionariuszowe i wywiady 1 na 1. Do popularnych metod jakościowych zalicza się: grupy fokusowe, wywiady pogłębione, obserwacje i analizy wypowiedzi internautów. Dodatkowo, w celu uzupełnienia danych w badaniu można sięgnąć po dane ze źródeł publicznych udostępnianych, na przykład, przez GUS lub dane prezentowane przez rozmaite instytucje badawcze.