Consulting Dobry projekt

Consulting Poznań – merytoryczne i praktyczne wsparcie dla firm

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga szeregu działań, analiz i aktywnej współpracy. Niezastąpiona okazuje się także pomoc prawna oraz wsparcie w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Pomocne w tej kwestii okazują się firmy consultingowe, oferujące kompleksowe wsparcie dla firm.

Czym jest consulting?

Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu alternatywnych działań. Priorytetem jest w tym przypadku współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem koordynatora, czyli kluczowego pracownika, odpowiedzialnego za całokształt oraz szeroko rozumiane efekty końcowe.

Wiadomo jednak, że nawet najlepszy zespół potrzebuje wsparcia z zewnątrz, pomocy osoby obiektywnej i jednocześnie kompetentnej. Najlepszym rozwiązaniem są w tym przypadku firmy consultingowe, oferujące rzetelną i kompleksową pomoc na każdym etapie przedsięwzięcia. Przykładem może być tutaj consulting Poznań (http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), w ramach którego klienci otrzymują rzetelną, specjalistyczną pomoc w zakresie zawartości, procesu i struktury przedsięwzięcia bądź serii zadań. Należy jednak podkreślić, że konsultant pełni wyłącznie funkcję mentora, służąc wiedzą, doświadczeniem i wsparciem, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne wykonanie zadania.

Co oferuje consulting Poznań przedsiębiorstwom?

Consulting Poznań to działania obejmujące zakontraktowane usługi doradcze dotyczące konkretnego produktu, usługi lub technologii, realizowane przez doświadczonych i kompetentnych konsultantów. Każde zadanie traktowane jest indywidualnie, a odpowiedzialny za wsparcie konsultant posiada wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie określonego przedsięwzięcia. Do najważniejszych zadań consultingowych opiekunów należy:

 • obiektywne i merytoryczne wsparcie przedsiębiorstwa poprzez rozpoznanie i analizę problemów związanych z zarządzaniem przedmiotowym przedsięwzięciem;
 • wsparcie zespołu realizującego zadanie w rozwiązywaniu problemów oraz pomoc w zakresie implementacji tych rozwiązań;
 • wyszukiwanie nowych możliwości i zachęcanie do korzystania z ich zasobów;
 • mobilizowanie menagerów do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz uzupełniania wiedzy.

Consulting Poznań – wsparcie na miarę potrzeb


Rozbudowana sieć powiązań wewnątrz firmy, jak i kontakty z jednostkami zewnętrznymi sprawiają, że korzystanie z usług consultingowych stało się praktycznie koniecznością. Poszerzenie działań na płaszczyźnie biznesowej oznacza większe zapotrzebowanie na wsparcie zewnętrzne. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych klientów, firmy consultingowe podzieliły usługi na określone sektory. Do najważniejszych i najczęściej wybieranych należą:

 • doradztwo biznesowe;
 • audyt wewnętrzny;
 • doradztwo podatkowe;
 • pomoc prawna;
 • doradztwo transakcyjne;
 • usługi księgowe oraz administracyjno-płacowe;
 • pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji oraz ulg i zwolnień finansowych.