Badania na rynek Dobry projekt

Wzmocnienie podmiotu gospodarczego na rynku

Przedsiębiorstwo, które chce pozyskiwać nowych klientów i stale powiększać swoje zyski, musi postawić głównie na rozwój i wprowadzanie innowacji, które pozwolą na osiąganie założonych celów. Wiele z tych działań wymaga jednak odpowiedniego nakładu finansowego, który może być problematyczny, zwłaszcza dla tych podmiotów, które dopiero zaczynają funkcjonowanie na rynku i są po prostu nowymi firmami. Z pomocą i wsparciem w takich przypadkach może przyjść Unia Europejska, która w ramach konkursów jest w stanie zapewnić firmom dostęp do skutecznych narzędzi. Jedną ze znaczących dotacji jest konkurs badania na rynek. Celem tego konkretnego konkursu jest przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności i poprawa stopnia innowacyjności w przedsiębiorstwie. Odbywa  się to poprzez wsparcie sfinansowania wprowadzenia produktów innowacyjnych na rynek lub też wdrożenia w przedsiębiorstwie takich procesów technologicznych, które są efektem prac badawczo-rozwojowych.

Przeznaczenie dofinansowania

Aby program badania na rynek mogły zaistnieć w danej firmie, konieczne jest spełnienie kilku, podstawowych warunków

W przypadku dotacji badania na rynek wskazane są konkretne obszary, na które podmiot gospodarczy może przeznaczyć środki. Są to przede wszystkim różnego rodzaju wydatki natury inwestycyjnej, do której można zaliczyć zakupy nieruchomości, zakupy maszyn oraz urządzeń, które są niezbędne do uruchomienia produkcji nowych towarów, roboty budowlane, a także takie inwestycje jak budowa hal czy uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Zwykle są to wydatki, których nie są w stanie ponieść firmy z własnych budżetów. Dodatkowo, badania na rynek dają możliwość nabycia wszelkich wartości niematerialnych, to znaczy licencji, patentów czy praw własności intelektualnych, które stanowią potężne narzędzie we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w firmie. W ramach środków pozyskanych z programu można także sfinansować usługi doradcze, tak by podejmowane decyzje miały swoje odzwierciedlenie w rosnących zyskach przedsiębiorstwa.

Warunki otrzymania dotacji

Przedsiębiorstwo, które chce pozyskiwać nowych klientów i stale powiększać swoje zyski, musi postawić głównie na rozwój i wprowadzanie innowacji, które pozwolą na osiąganie założonych celów

Aby program badania na rynek mogły zaistnieć w danej firmie, konieczne jest spełnienie kilku, podstawowych warunków. Przede wszystkim dofinansowanie jest dostępne dla firm MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejną wytyczną jest prowadzenie prac badawczo rozwojowych w firmie, które skupiały się na zlecaniu prac lub też zakupów danych narzędzi, które przyczyniły się kluczowo do pozyskania nowych produktów lub też wdrożenie usług. Ostatnim warunkiem jest uzyskanie w roku obrotowym w okresie co najmniej 3 lat od roku, w którym zostaje złożona dotacja, przychodów ze sprzedaży nie niższych niż 600 tys. zł- dotyczy małych i mikro firm lub w przypadku średnich firm co najmniej 1 mln zł.