Studium wykonalności

Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności, z angielskiego feasibility study, to rodzaj biznesplanu, który przygotowuje się po to, by ocenić opłacalność inwestycji i wskazać, jakie są szanse na jej […]