Pozyskiwanie funduszy unijnych

Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest dla wielu firm szansą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Fundusze unijne mogą być przeznaczone na rozbudowanie przedsiębiorstwa oraz zakup niezbędnych maszyn i narzędzi, a także innych sprzętów.

Na co można otrzymać dotacje unijne?

Pozyskiwanie funduszy unijnych umożliwi rozwój przedsiębiorstwa. Z funduszy tych można skorzystać z programów krajowych oraz regionalnych. Środki z funduszów unijnych można przeznaczyć na:

W celu rozpoczęcia procedury ubiegania się o unijne środki finansowe należy określić cel, na jaki przeznaczone będą środki finansowe

 • rozbudowę oraz budowę hal produkcyjnych,
 • kupno maszyn, narzędzi oraz innych środków trwałych,
 • zakup nieruchomości,
 • kupno materiałów budowlanych,
 • skorzystanie z usług firm budowlanych,
 • dzierżawę, leasing lub najem środków trwałych, maszyn oraz budynków,
 • kupno wartości prawnych i niematerialnych,
 • inwestycję w licencje oraz różnego rodzaju oprogramowania,
 • leasing,
 • wdrożenie działań mających wypromować firmę,
 • pokrycie kosztów ogólnych.

Jak pozyskać fundusze unijne?

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest dla wielu firm szansą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych

W celu rozpoczęcia procedury ubiegania się o unijne środki finansowe należy określić cel, na jaki przeznaczone będą środki finansowe. W tym wypadku należy stworzyć biznesplan działalności gospodarczej, w którym znajdą się wszystkie dane o planowanym projekcie. Ważne jest także określenie, w jakim czasie projekt będzie realizowany i jaki jest jego zakres przestrzenny.

Kolejnym krokiem jest wybranie programu operacyjnego i działań, które będą spełniały wszystkie potrzeby działalności. Program musi być dopasowany pod względem określonego celu, jaki przedsiębiorstwo chce osiągnąć.

Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedniej instytucji, która ogłosi konkurs dotyczący określonych działań. W tym etapie trzeba zapoznać się z terminami, w jakich należy złożyć wniosek oraz upewnić się, w jakich miejscach można taki wniosek wraz z całą potrzebną dokumentacją złożyć.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku oraz potrzebnych załączników. Wniosek ten można znaleźć na stronie wybranego programu operacyjnego i wydrukować lub jeśli jest możliwość, można złożyć go przez internet. Po rozpoczęciu procedury wniosek jest dokładnie oceniany. Ocena wniosku polega na jego weryfikacji wszystkich wymogów, którymi są termin złożenia wniosku, skompletowana dokumentacja oraz ocena merytoryczna.

Wysokość dofinansowania na rozwój firmy wynosić może nawet 70% wysokości kosztów projektu, jaki przedsiębiorstwo chce zrealizować. Kwota ta zależna jest od miejsca, w którym projekt będzie realizowany oraz wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację.