Dotacje unijne

Wsparcie z Funduszy Europejskich

Z pieniędzy uzyskanych z dotacji unijnych można sfinansować realizację rozmaitych pomysłów, związanych z prowadzoną działalnością. Finansowe wsparcie z Funduszy Europejskich niewątpliwie może pomóc wielu podmiotom. Warto wiedzieć, kto może uzyskać wsparcie z Funduszy Europejskich oraz na jaką działalność można przeznaczyć uzyskane środki. Istotna jest również wiedza o tym, gdzie należy zgłosić się po wsparcie związane z dotacjami unijnymi.

W jaki sposób otrzymać unijne dotacje?

W celu uzyskania wsparcia w pozyskiwaniu unijnych dotacji najlepiej zwrócić się do jednego z podmiotów, który posiada doświadczenie w tym zakresie

W celu uzyskania wsparcia w pozyskiwaniu unijnych dotacji najlepiej zwrócić się do jednego z podmiotów, który posiada doświadczenie w tym zakresie. Taka firma reprezentuje swojego klienta w toku całego procesu wnioskowania o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich. Podmiot ten doradzi, w jaki sposób napisać wniosek o unijną dotację. Pomoże on również w razie konieczności odwołania się od negatywnej decyzji.

Warto zaznaczyć, że w całej Polsce można znaleźć firmy wspierające w pozyskaniu pieniędzy z Funduszy Europejskich. Dla podmiotów, które chciałyby uzyskać dotacje unijne Poznań również posiada firmy, które oferują pomoc w tej kwestii.

Kto może uzyskać wsparcie z Funduszy Europejskich?

Dotacje unijne otrzymać mogą instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć takie instytucje, jak organizacje pozarządowe, samorządy oraz ośrodki naukowe. Dotacje dla przedsiębiorstw można podzielić na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla dużych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o dotacje dla osób fizycznych, można uzyskać wsparcie dla osób do 30. roku życia, dla osób powyżej 30. roku życia oraz dla osób powyżej 50. roku życia.

Na jakie cele można uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich?

Dotacje unijne otrzymać mogą instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne

Dotacje można uzyskać na różne cele związane z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorstwa mogą starać się o środki na zakup sprzętu lub na szkolenie pracowników. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia np. na informatyzację przedsiębiorstwa. Osoby, które chcą założyć firmę, również mogą uzyskać wsparcie z Funduszy Europejskich na ten cel. Natomiast instytuty badawcze mogą pozyskać dotacje unijne na badania naukowe. Zaznaczyć należy, że dofinansowanie unijne można uzyskać również na inne cele.

Wsparcie z Funduszy Europejskich może być przydatne dla wielu podmiotów na różnym etapie działalności. Warto natomiast zwrócić się o pomoc w złożeniu wniosku o dotacje unijne do podmiotu, który ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich.