Kredyt technologiczny

Co trzeba wiedzieć o kredycie technologicznym?

Dzięki funduszom unijnym przedsiębiorcy mają wiele możliwości rozwoju działalności gospodarczej. Jednym z narzędzi, które ułatwia prowadzenie biznesu jest kredyt technologiczny. Jest to rozwiązanie, które łączy w sobie cechy tradycyjnego kredytu udzielanego na zasadach komercyjnych wraz z cechami charakterystycznymi dla bezzwrotnej dotacji. Co warto wiedzieć o kredycie technologicznym? O tym w poniższym poradniku.

Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny to rozwiązanie, którego zadaniem jest wsparcie podmiotów gospodarczych. Dzięki takiemu kredytowi firmy mogą zapewnić sobie środki finansowe niezbędne do rozwoju i wprowadzania innowacji. Narzędzie adresowane jest do podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do otrzymania kredytu wymagana jest odpowiednia zdolność kredytowa. Jest to cecha, która łączy omawiane narzędzie z tradycyjnym kredytem bankowym. Sam kredyt również udzielany jest przez bank komercyjny, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Nowością jest jednak premia technologiczna udzielana przez BGK. Premia ta może zostać wykorzystana na spłatę części kredytu technologicznego.

Jak otrzymać kredyt technologiczny?

Proces wnioskowania o przyznanie kredytu technologicznego jest znacznie bardziej skomplikowany od tradycyjnych kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych. Nieodłączną cechą obu rozwiązań jest sprawdzenie zdolności kredytowej przez bank. Przedsiębiorstwo wnioskujące o premię musi jednak przedstawić znacznie szerszy zestaw wymaganych dokumentów. Należą do nich dokumenty dotyczące udzielonego kredytu technologicznego, dokumenty dotyczące finansowania projektu oraz wymagane pełnomocnictwa. W ramach premii można otrzymać dofinansowanie dochodzące do 70% kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną inwestycją.

Kto udziela kredytu technologicznego?

Oferty kredytu technologicznego znajdziemy na stronach internetowych czołowych polskich banków. Wniosek o kredyt można złożyć między innymi w Alior Banku, Banku Millenium, PKO BP, ING Banku Śląskim i kilku innych instytucjach. Procesem udzielania premii technologicznej zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków z perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 zakończył się w maju 2021 roku. Obecnie trwają prace nad sposobami rozdysponowania środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027. Do rozdysponowania będzie prawie 8 miliardów złotych z programu o nazwie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Podsumowując, dzięki obecności w Unii Europejskiej mamy do dyspozycji wiele możliwości rozwoju gospodarki. Kredyt z premią technologiczną jest jednym z narzędzi, które służą do wprowadzania innowacji w biznesie. Rozwiązanie to zostało docenione przez wiele małych i średnich przedsiębiorstw (więcej).