Dobry projekt Szybka ścieżka

Szybka ścieżka szansą na optymalną realizację projektu

Zwiększające się z roku na rok tempo życia w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Chcąc utrzymać się na rynku i zdobywać klientów, trzeba działać szybko, wykazując się kreatywnością, oryginalnością oraz inicjatywą. Niezawodnym narzędziem, które umożliwia realizację wyznaczonych celów, jest fast track, czyli szybka ścieżka realizacji.

Szybka ścieżka odpowiedzą na potrzeby współczesnego biznesu

Fast track, czyli szybka ścieżka rozwoju to skuteczna i efektywna metoda zarządzania, która zapewnia realizację określonych działań w stosunkowo krótkim czasie. Rozwiązanie to doskonale wpisuje się w realia współczesnych przedsiębiorstw, które muszą działać coraz szybciej, by utrzymać się na rynku, pozyskując jednocześnie nowych klientów. Określenie „deadline”, czyli przekroczenie ustalonego terminu jest we współczesnych firmach niedopuszczalne i budzi popłoch zarówno wśród menagerów, jak i pozostałych osób wchodzących w skład zespołu projektowego.

Częstym błędem, który popełniają przedsiębiorstwa na tej płaszczyźnie, jest przysłowiowa droga na skróty, która nierzadko przynosi efekty odwrotne do pożądanych. Z pomocą w tej kwestii przychodzi przedmiotowa metoda fast track, czyli szybka ścieżka. Mówiąc wprost, rozwiązanie to zawiera szereg reguł i wskazówek, które pozwolą zespołom projektowym lub roboczym zaoszczędzić czas, zachowując jednocześnie optymalny poziom jakości realizowanych zadań.

Na czym polega istota szybkiej ścieżki?

Fast track, czyli szybka ścieżka – to rozwiązanie, które cieszy się sporym zainteresowaniem wśród osób zarządzających projektami. Metoda stosowana jest przede wszystkim w przypadkach wymagających szybkich i konkretnych działań. Przykładem mogą być tutaj sytuacja, gdy do momentu wdrożenia projektu zostało niewiele czasu lub konieczna jest natychmiastowa interwencja, umożliwiająca skorygowanie popełnionych błędów.

Szybka ścieżka, zależnie od sytuacji, w jakiej jest stosowana, może oznaczać:

  • złagodzenie wymogów względem realizowanego projektu (np. brak dodatkowych testów lub analiz);
  • gruntowne skrócenie zaplanowanych prac projektowych poprzez jednoczesną realizację kilku elementów zamiast tradycyjnych działań sekwencyjnych.

Każdy menager ma możliwość skorzystania ze strategii fast track w dowolnym momencie realizacji przedsięwzięcia, warto jednak traktować to narzędzie bardzo ostrożnie, analizując wszystkie możliwości i zagrożenia wspomnianego rozwiązania.

Decydując się na skorzystanie z narzędzia, jakim jest szybka ścieżka, osoba zarządzająca projektem powinna szczegółowo zweryfikować następujące kwestie:

  • prawidłową identyfikację wszystkich czynności wymaganych do ukończenia projektu;
  • świadomość członków grupy roboczej w zakresie ewentualnych zagrożeń występujących w realizowanym zadaniu;
  • znajomość głównych założeń, wymagań i celu projektu przez grupę projektową;
  • relacje panujące między kadrą zarządzającą, zespołem projektowym oraz klientem.